Monografia naukowa autorska

Autor: Anna Pomiankowska-Wronka

Współczesne czasopisma lokalne o tematyce społeczno-politycznej na przykładzie “Gazety bez Cenzury”


Recenzenci:
dr hab. Ryszard Filas
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-01-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2016 (wersja elektroniczna)

POBIERZ PUBLIKACJĘ –WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ –WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE PRASY LOKALNEJ. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE PRASY LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE „GAZETY BEZ CENZURY”

UWAGI WPROWADZAJĄCE

1.1. DEFINICJE PRASY LOKALNEJ

1.2. FUNKCJE PRASY LOKALNEJ

1.2.1. Funkcja informacyjno-kontrolna

1.2.2. Funkcja socjalizująco-wychowawcza

1.2.3. Funkcja integracyjna

1.2.4. Funkcja mobilizująca

1.2.5. Funkcja reklamowo-ogłoszeniowa

1.3. KOMUNIKOWANIE LOKALNE I TERMINY Z NIM ZWIĄZANE

1.4. TEMATYKA PORUSZANA NA ŁAMACH PISM LOKALNYCH

1.5. „GAZETA BEZ CENZURY” JAKO PRZYKŁAD CZASOPISMA LOKALNEGO

ROZDZIAŁ 2. PROBLEMATYKA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

UWAGI WPROWADZAJĄCE

2.1. PRASA LOKALNA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O POCZYNANIACH WŁADZY

2.2. PRASA LOKALNA JAKO KOMENTATOR WYDARZEŃ ZE SCENY POLITYCZNEJ W CZASIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

2.3. PRASA LOKALNA JAKO CZYNNIK AKTYWIZUJĄCY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

2.4. PRASA LOKALNA JAKO „ŻANDARM STOJĄCY NA STRAŻY ETYKI”

2.5. PRASA LOKALNA JAKO FILTR TŁUMIĄCY PROBLEMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ROZDZIAŁ 3. PROBLEMATYKA KULTURALNA

UWAGI WPROWADZAJĄCE

3.1. POJĘCIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KULTURY LOKALNEJ

3.2. PROPAGOWANIE TRADYCJI W OBLICZU GLOBALIZACJI

3.3. KREOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ ORAZ KRZEWIENIE KULTURY

3.4. FUNKCJONOWANIE DOMU KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

3.5. HISTORIA ZGIERZA I POSTACI Z NIM ZWIĄZANYCH