Bariery rozwojowe handlu elektronicznego

Krzysztof Bartczak

Bariery rozwojowe handlu elektronicznego

Recenzent
prof. zw. dr hab. Stanisław Wrycza

ISBN: 978-83-65374-02-8  (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-03-5 (druk)

error: Content is protected !!