Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

 

Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska

ISBN: 978-83-65374-01-1 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-05-9 (druk)

error: Content is protected !!