Monografia naukowa wieloautorska

Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci: 
dr hab. Renata Lisowska
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-01-1 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-05-9 (druk)
Data wydania: marzec 2016

POBIERZ

Spis treści

Część I.  Ekonomiczne konteksty  nowoczesnego  zarządzania przedsiębiorstwem

 • LEAN THINKING NARZĘDZIEM W WALCE Z MARNOTRAWSTWEM W ORGANIZACJACH NIEPRODUKCYJNYCH [Karolina Dzięcielewska]
 • POPRAWA WYDAJNOŚCI SYSTEMU PRODUKCYJNEGO W WYNIKU SKRÓCENIA CZASÓW PRZEZBROJEŃ [Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski]
 • USPRAWNIENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO WAŁÓW BIJAKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM SAMASZ BIAŁYSTOK [Magdalena Baran, Magdalena Grodzka]
 • DOSKONALENIE METOD PRACY NA PRZYKŁADZIE WYDZIAŁU ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO [Krzysztof Żywicki , Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski]
 • ZMNIEJSZENIE KOSZTU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH W OPARCIU O NOWĄ USTAWĘ OZE [Adrian Miller]
 • PŁYNNOŚĆ FINANSOWA JAKO WYZNACZNIK KONDYCJI FINANSOWEJ FIRMY [Karolina Kreft,  Anna Roszmann]
 • ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM [Stanisław Szmitka]
 • KONTROLING JAKO METODA WSPIERAJĄCA PROCES ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM [Joanna Krupska, Małgorzata Jarocka]
 • EWOLUCJA ROLI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO JAKO NOWOCZESNEGO INSTRUMENTU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM [Olga Irodenko]
 • FRANCHISING JAKO WSPÓŁCZESNY SYSTEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [Marta Bielarz, Kamila Iwaśkiewicz]
 • WYBRANE INSTRUMENTY I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPOMAGAJĄCE FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA [Aneta Kułakowska, Ewa Frankowska]
 • DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM TYPIE ZARZĄDZANIA [Damian Bajorek]
 • ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH TEORII I RYNKÓW KONKURENCJI  [Wojciech Latocha]
 • POTENCJAŁ KREOWANIA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH Z SEKTORA AUTOMOTIVE Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Z OŚRODKAMI B+R – WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH [Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers]
 • WYBRANE PRZYCZYNY NISKIEGO POZIOMU INNOWACYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH – WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH [Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers]
 • BIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM O PROFILU PROJEKTOWYM   [Tomasz  Zieliński]
 • COACHINGOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE MENEDŻERSKIEJ [Łukasz Wichulski]
 • ROLA INFORMACJI MENEDŻERSKIEJ W SYSTEMIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO   [Jarosław R. Ołowski]
 • POTRZEBA INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ  W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI KULTURY W POLSCE [Wojciech Witkowski]

Część II.  Społeczne konteksty  nowoczesnego  zarządzania przedsiębiorstwem

 • ZAŁOŻENIA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU [Agnieszka Szymankowska]
 • REALIZOWANIE OCZEKIWAŃ STAKEHOLDERS KLUCZEM DO SUKCESU WSPÓŁCZEŚNIE ZARZĄDZANEJ FIRMY [Agnieszka Mikucka-Kowalczyk]
 • EMPLOYER BRANDING A SATYSFAKCJA Z PRACY POKOLENIA BABY BOOMERS, X ORAZ Y [Dorota Kurek]
 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W URZĘDACH GMIN WIEJSKICH [Agata Dybioch]
 • PRZYGOTOWANIE I WYKORZYSTANIE PROFILI KOMPETENCYJNYCH W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI [Dorota Kurek]
 • NIETYPOWE KOMUNIKATY W PROCESIE REKRUTACYJNYM [Ewa Dębińska-Rudy]
 • FORMY LOBBINGU I TECHNIKI JEGO PROWADZENIA [Martyna Siwak]
 • LOBBYSTA – ZAWÓD JAK KAŻDY INNY? [Martyna Siwak]
 • AGE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND ECONOMIC CHANGES IN 21ST CENTURY [Wojciech Wychowaniec]