Monografia naukowa wieloautorska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemyRedaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
dr hab. Janusz Ropski
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-10-3 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-13-4 (druk)
Data wydania: lipiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)

POBIERZ

 Spis treści

CZĘŚĆ I. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

  • ROZDZIAŁ 1. PROFIL WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA – ZAGADNIENIA WYBRANE Michał Pieróg
  • ROZDZIAŁ 2. ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU Luiza Kundzicz
  • ROZDZIAŁ 3. PRAWO DO (NIE)BYCIA INNYM. ROZWAŻANIA O WYKLUCZONYCH W PRZEDSZKOLNEJ LEKTURZE Jowita Gromysz

CZĘŚĆ II. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

  • ROZDZIAŁ 4. OSOBOWOŚĆ I KOMPETENCJE NAUCZYCIELA EDUKACJI ELEMENTARNEJ JAKO WAŻNE DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO Grażyna Cęcelek
  • ROZDZIAŁ 5. INGERENCJA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ W SFERĘ DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI Michał Pieróg
  • ROZDZIAŁ 6. PARENTAL ATTITUDES AND CHILDREN COGNITIVE DEVELOPMENT Magdalena Giers
  • ROZDZIAŁ 7. SKUTECZNOŚĆ ZAPAMIĘTYWANIA W KONTEKŚCIE ZABAWY I NAUKI PAMIĘCIOWEJ WŚRÓD UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Agnieszka Doktor, Karolina Walaszczyk
  • ROZDZIAŁ 8. OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY U DZIECKA W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM Beata Pieróg, Michał Pieróg
  • ROZDZIAŁ 9. WPŁYW MEDIÓW I REKLAM NA WYCHOWANIE DZIECKA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM Sabina Waluś
  • ROZDZIAŁ 10. ROLA MEDIÓW CYFROWYCH W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY – UJĘCIE TEORETYCZNE Klaudia Żukowska