Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemyRecenzenci
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
dr hab. Janusz Ropski

ISBN: 978-83-65374-10-3 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-13-4 (druk)

error: Content is protected !!