Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie. Próba analizy wybranych zagadnień

Anita Kucharska

Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie. Próba analizy wybranych zagadnień


Recenzenci
dr hab. Jadwiga Hanisz

ISBN:  978-83-65690-00-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-02-9 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!