Monografia naukowa wieloautorska

Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych


Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr hab. Jadwiga Mazur
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-14-1 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-17-2 (druk)
Data wydania: sierpień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)

POBIERZ

Spis treści

CZĘŚĆ I. RODZINA PODSTAWOWYM ŚRODOWISKIEM WYCHOWAWCZYM

 • ROZDZIAŁ 1. RODZINA W DOBIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH XX I XXI WIEKU Magdalena Janssen
 • ROZDZIAŁ 2. WPŁYW RODZINY MONOPARENTALNEJ NA ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA Agnieszka Dębska, Agnieszka Zawadzka
 • ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁCZESNA RODZINA WOBEC NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Sabina Waluś
 • ROZDZIAŁ 4. RODZINA W OBJĘCIACH NOWYCH MEDIÓW – JAK INTERNET WPŁYWA NA ŻYCIE SPOŁECZNE RODZINY? Anna Pomiankowska-Wronka
 • ROZDZIAŁ 5. PRASA I TELEWIZJA JAKO ŹRÓDŁO NIEPOKOJU O PRZYSZŁOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ RODZINYAnna Pomiankowska-Wronka
 • ROZDZIAŁ 6. ZANIK WIĘZI SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, A RODZINA Monika Bobulska
 • ROZDZIAŁ 7. ROZWÓD JAKO ZAGROŻENIE INSTYTUCJI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY – ASPEKTY PRAWNE I SOCJOLOGICZNE Małgorzata Szydło-Kalinka
 • ROZDZIAŁ 8. ROZWÓD CYWILNY JAKO ZAGROŻENIE DLA RODZINY – KONTEKST KONKORDATU W POLSCE Przemysław Kusiak
 • ROZDZIAŁ 9. ALKOHOLIZM JAKO ZAGROŻENIE W PROCESIE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ POMOCOWYCH ŚRODOWISKA RODZINNEGO
 • ROZDZIAŁ 10. POLSKA RODZINA JAKO CEL POLITYKI SPOŁECZNEJ Joanna Bugajewska

CZĘŚĆ II. SZKOŁA SPOŁECZNO-INSTYTUCJONALNYM ŚRODOWISKIEM WYCHOWAWCZYM – KIERUNKI PRZEMIAN

 • ROZDZIAŁ 11. NOWE WYZWANIA WYCHOWAWCZE WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY Monika Bobulska
 • ROZDZIAŁ 12. TEATR LALEK W EDUKACJI I WYCHOWANIU DZIECI WCZESNOSZKOLNYCH W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ TEATRU BAZYL Katarzyna Król
 • ROZDZIAŁ 13. PIĘĆ JĘZYKÓW MIŁOŚCI – REFLEKSYJNE MYŚLENIE W PROCESIE PROFESJONALIZACJI NA PRZYKŁADZIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW WCZESNEJ EDUKACJI Iwona Cymerman
 • ROZDZIAŁ 14. DYSKRYMINACJA W POLSKICH SZKOŁACH– PRZEGLĄD BADAŃ ORAZ BADANIA WŁASNE Piotr Marcinkowski
 • ROZDZIAŁ 15. MĘŻCZYZNA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, CZYLI O (NIE)KORZYŚCIACH PRACY W ZAWODZIE SFEMINIZOWANYM Milena Kaczmarczyk

CZĘŚĆ III. PRZEMOC I AGRESJA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM ORAZ MASS MEDIACH

 • ROZDZIAŁ 16. PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH JAKO PRZYCZYNA POWSTAWANIA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH Mariola Szymaniak, Sabina Świderska, Michał Świderski
 • ROZDZIAŁ 17. JĘZYKOWE WSKAŹNIKI EMOCJONALNOŚCI W WYPOWIEDZIACH OFIAR PRZEMOCY SZKOLNEJ Kalina Łukasiewicz
 • ROZDZIAŁ 18. ZAGROŻENIA W MASS MEDIACH NA RZYKŁADZIE REKLAMY TELEWIZYJNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SFERY EMOCJONALNEJ  Ewa Dębińska-Rudy
 • ROZDZIAŁ 19. WYBRANE ZAGROŻENIA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH Ewa Dębińska-Rudy

CZĘŚĆ IV. UZALEŻNIENIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE PROCESU WYCHOWANIA

 • ROZDZIAŁ 20. UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW, A TECHNIKI TERAPII WSPOMAGAJĄCE WALKĘ MŁODZIEŻY Z NARKOMANIĄ Adrianna Palonek
 • ROZDZIAŁ 21. UZALEŻNIAJĄCY WPŁYW REKLAM I TELEWIZJI NA NAJMŁODSZYCH Sabina Waluś
 • ROZDZIAŁ 22.TECHNOLOGIA ZAGROŻENIEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Monika Bobulska
 • ROZDZIAŁ 23. UZALEŻNIENIE OD INTERNETU– PROBLEM DZISIEJSZEGO SPOŁECZEŃSTWA Agata Kubajko
 • ROZDZIAŁ 24. UZALEŻNIENIE MŁODZIEŻY OD INTERNETU Monika Semik
 • ROZDZIAŁ 25. UZALEŻNIENIE MŁODZIEŻY OD SEKSU W INTERNECIE – SEKSOHOLIZM I CYBERSEKS Monika Semik