Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia

Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia

Recenzenci
dr hab. Renata Lisowska
dr hab. Mariusz Zieliński

ISBN: 978-83-65374-15-8 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-16-5 (druk)

error: Content is protected !!