Monografia naukowa wieloautorska

Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia


Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Renata Lisowska
dr hab. Mariusz Zieliński
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-15-8 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-16-5 (druk)
Data wydania: sierpień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)

POBIERZ

Spis treści

CZĘŚĆ I. WEJŚCIE NA RYNEK PRACY – WYBRANE ZAGADNIENIA

  • ROZDZIAŁ 1. SYTUACJA LUDZI MŁODYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE – PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU Sylwia Dębek
  • ROZDZIAŁ 2.ROLA INTERNETU W PROCESIE REKRUTACJI ONLINE  Patrycja Kowalik
  • ROZDZIAŁ 3.MIEJSCE I ROLA ODBYTYCH SZKOLEŃ W OCENIE KANDYDATA W TRAKCIE REKRUTACJI PRACOWNICZEJ NA STANOWISKO KIEROWNICZE Klaudia Pujer
  • ROZDZIAŁ 4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W OCENIE KANDYDATA APLIKUJĄCEGO NA STANOWISKO TRENERA SZKOLENIOWCA Klaudia Pujer

CZĘŚĆ II. PRZEMIANY RYNKU PRACY – WYBRANE PROBLEMY

  • ROZDZIAŁ 5. AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY I JEJ ZNACZENIE Michał Dahlke
  • ROZDZIAŁ 6. GRUPY PROBLEMOWE NA POLSKIM RYNKU PRACY Alina Balicka
  • ROZDZIAŁ 7. WPŁYW IMIGRANTÓW Z UKRAINY NA STAN RYNKU PRACY W POLSCE  Khrystyna Potapenko
  • ROZDZIAŁ 8. NOTARIAT JAKO ELEMENT RYNKU ZAWODÓW PRAWNICZYCH W POLSCE – SZANSE I ZAGROŻENIA Jakub Tekielak
  • ROZDZIAŁ 9. ZASADY ROZSTRZYGANIA ZBIEGÓW TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWYCH Karolina Czerwińska