Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa

Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa

Recenzent: dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz

ISBN: 978-83-65374-00-4 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-06-6 (druk)

error: Content is protected !!