Monografia naukowa wieloautorska

Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Wiesław Danielak
dr hab. Renata Lisowska
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-18-9 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-19-6 (druk)
Data wydania: wrzesień 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień (druk)

POBIERZ

Spis treści

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ROLA WE WZROŚCIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • ROZDZIAŁ 1. SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – ORGANIZACJA, FUNKCJONOWANIE ORAZ KIERUNKI ROZWOJU W PERSPEKTYWIE CZŁONKOWSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ  Agata Kwiatkowska
 • ROZDZIAŁ 2. WYDATKI INWESTYCYJNE JAKO INSTRUMENT ROZWOJU GMIN POWIATU TORUŃSKIEGO W LATACH 2010-2015 Robert Matusiak
 • ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA INWESTYCJE I REKREACJE W LATACH 2012-2015 NA PRZYKŁADZIE GMINY BYTOM Agnieszka Pasternak, Marta Garbaciak
 • ROZDZIAŁ 4. ROZWÓJ REGIONALNY JAKO ZADANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Karolina Czerwińska

CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA I INSTRUMENTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

 • ROZDZIAŁ 5. DETERMINANTY I PROBLEMY ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Agnieszka Kwiatkowska
 • ROZDZIAŁ 6. BARIERY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MŚP ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SEKTORA BUDOWLANEGO Anna Popik
 • ROZDZIAŁ 7. ZNACZENIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W SEKTORZE MŚP DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Kamila Prucia
 • ROZDZIAŁ 8. KLASTRY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Anna Matel
 • ROZDZIAŁ 9. INTERIM MANAGEMENT JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ FIRMY Beata
 • ROZDZIAŁ 10. ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Karolina Czerwińska

CZĘŚĆ III. DOSKONALENIE PERSONELU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • ROZDZIAŁ 11. WPŁYW ZASTOSOWANIA COACHINGU NA WZROST POZIOMU ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW Łukasz Wichulski
 • ROZDZIAŁ 12. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJACH Klaudia Pujer

CZĘŚĆ IV. FINANSOWE UWARUNKOWANIA WZROSTU I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

 • ROZDZIAŁ 13. POLITYKA PODATKOWA PAŃSTWA A FUNKCJONOWANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Natalia Ołówko
 • ROZDZIAŁ 14. UPROSZCZENIA W PRAWIE BILANSOWYM ORAZ PODATKOWYM DLA MAŁYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Tetyana Pasko
 • ROZDZIAŁ 15. KLIN PODATKOWY DETERMINANTĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Magda Wiśniewska
 • ROZDZIAŁ 16. ANALIZA RYNKU PRIVATE EQUITY W POLSCE JAKO ALTERNATYWY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘIORSTW Marcin Dudziak
 • ROZDZIAŁ 17. CO POMAGA PRZETRWAĆ NA RYNKU? ANALIZA TRWAŁOŚCI FIRM UTWORZONYCH DZIĘKI DOTACJOM DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Joanna Lajstet, Agnieszka Turbak
 • ROZDZIAŁ 18. RYNEK DZIEŁ SZTUKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH JEGO ROZWÓJ W POLSCE Karol Przydatek

CZĘŚĆ V. EKSPANSJA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI ZAGRANICZNE

 • ROZDZIAŁ 19. ROLA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W PLANOWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – SPECYFIKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W WYMIARZE GLOBALNYM Katarzyna Szkuat
 • ROZDZIAŁ 20. INTERNACJONALIZACJA JAKO ETAP ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Malwina Lignowska-Kulpanowska