Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu

Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu

Recenzenci
dr hab. Wiesław Danielak
dr hab. Renata Lisowska

ISBN: 978-83-65374-18-9 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-19-6 (druk)

error: Content is protected !!