Monografia naukowa wieloautorska

Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. inż. Wiesław Danielak
dr hab. Włodzimierz Sroka
dr hab. Beata Stępień
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-09-7 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-12-7 (druk)
Data wydania: czerwiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)

POBIERZ

Spis treści

CZĘŚĆ I. ROLA OTOCZENIA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

 • ROZDZIAŁ 1. OTOCZENIE ORGANIZACJI JAKO PUNKT ODNIESIENIA DLA DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA Marek Czerski
 • ROZDZIAŁ 2. ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH NABYWANYCH W ORGANIZACJACH STUDENCKICH I KOŁACH NAUKOWYCH W BIZNESIE Anita Sipa, Dominika Szewczyk
 • ROZDZIAŁ 3. SAVOIR VIVRE JAKO ELEMENT KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY Z KAPITAŁEM POLSKIM ORAZ ZAGRANICZNYM Aleksandra Kęsa, Mikołaj Mikołajczyk, Katarzyna
 • ROZDZIAŁ 4. SATYSFAKCJA Z PRACY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW Magdalena Kaczyńska, Klaudia Kałuziak, Agnieszka Wojciechowska
 • ROZDZIAŁ 5. O WYPALENIU ZAWODOWYM RAZ JESZCZE Iryna Drozd
 • ROZDZIAŁ 6. ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM TRANSPORTOWYM W ZMIENNYM OTOCZENIU Joanna Kadłubska
 • ROZDZIAŁ 7. ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH –
 • NOWE PODEJŚCIE Dariusz Grzesica
 • ROZDZIAŁ 8. WSPÓŁPRACA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH Z LOKALNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W UJĘCIU TEORETYCZNYM Sylwia Guzdek
 • ROZDZIAŁ 9. PROGRES PRZEDSIĘBIORSTWA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM POPRZEZ ROZWÓJ I DOSKONALENIE PERSONELU Z ZAKRESU MIĘDZYKULTUROWEGO Katarzyna Cyz

CZĘŚĆ II. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

 • ROZDZIAŁ 10. KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO Beata Majerska-Pałubicka
 • ROZDZIAŁ 11. BADANIE I ANALIZA ZEI – ZEROWEGO ETAPU INWESTYCJI OKREŚLAJĄCEGO
 • NOŚNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO JAKO ATRYBUTU MAJĄCEGO WPŁYW NA WARTOŚĆ CAŁEJ INWESTYCJI BUDOWLANEJ I DETERMINUJĄCEGO ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STRATEGICZNE PODEJMOWANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH Monika Gwóźdź-Lasoń
 • ROZDZIAŁ 12. BIM A BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE Tomasz Zieliński
 • ROZDZIAŁ 13. KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Marcin Słowikowski
 • ROZDZIAŁ 14. W DĄŻENIU DO OPTYMALIZACJI KOSZYKA DÓBR KONSUMENTA MARKI WŁASNEJ POPRZEZ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ Marta Raźniewska, Piotr Sosnowski
 • ROZDZIAŁ 15. MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE KONCEPCJI TQM W PROCESY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ UCZELNI WYŻSZEJ Beata Detyna
 • ROZDZIAŁ 16. ZASTOSOWANIE 5S W PROCESACH SZYCIA – STUDIUM PRZYPADKU Irena Jałmużna, Edyta Chądzyńska, Monika Gajowiak
 • ROZDZIAŁ 17. FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO METODA BUDOWY DŁUGOTERMINOWEGO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE ASPEKTY Michał Partykowski