Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju

Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak
dr hab. Włodzimierz Sroka
dr hab. Beata Stępień

ISBN: 978-83-65374-09-7 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-12-7 (druk)

error: Content is protected !!