Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie

Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie

Recenzenci
dr hab. Joanna Bajerska
dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy
dr hab. inż. Małgorzata Woźniewicz

ISBN: 978-83-65690-05-0 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-06-7 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!