Monografia naukowa wieloautorska

Problemy opieki, wychowania i terapii

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Beata Szluz
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-10-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-09-8 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • ROZDZIAŁ 1. SPECYFIKA POKONYWANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z OKRESEM DOJRZEWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Agnieszka Dębska, Agnieszka Zawadzka
  • ROZDZIAŁ 2. PROBLEMY RODZICÓW ZWIĄZANE Z OPIEKĄ I WYCHOWANIEM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Mariola Szymaniak, Sabina Świderska, Michał Świderski, Paulina Szymaniak
  • ROZDZIAŁ 3. ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ WOBEC OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Sylwia Błaszczyk-Kowalska
  • ROZDZIAŁ 4. KLAPS JAKO ANTY-METODA WYCHOWAWCZA Wioletta Klimczak
  • ROZDZIAŁ 5. EDUKACJA TEATRALNA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Katarzyna Król
  • ROZDZIAŁ 6. NADZÓR PEDAGOGICZNY W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 ROKU Przemysław Kusiak
  • ROZDZIAŁ 7. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Ilona Powierza