Monografia naukowa wieloautorska

Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń – wybrane zagadnienia

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk
dr hab. Tadeusz Juja
dr hab. Bartłomiej Michalak
dr hab. Wojciech Wyrzykowski
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-07-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-08-1 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • ROZDZIAŁ 1.SPOSOBY OCHRONY PODATNIKÓW PRZED RYZYKIEM PODATKOWYM WYNIKAJĄCYM Z NIEŚWIADOMEGO UDZIAŁU W KARUZELI PODATKOWEJ NA PRZYKŁADZIE HANDLU ŚRUTĄ SOJOWĄ Dariusz Szydełko
  • ROZDZIAŁ 2. REGULACJA UMOWY TIMESHARE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM – EWOLUCJA I STAN WSPÓŁCZESNY Adrianna Kotlarska
  • ROZDZIAŁ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA IMPREZ TURYSTYCZNYCH ZA „NIEUDANY URLOP” Olga Stobiecka
  • ROZDZIAŁ 4. PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZA Klaudia Runge
  • ROZDZIAŁ 5. WYNAGRODZENIE ZA BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ Klaudia Runge
  • ROZDZIAŁ 6. ZACHOWEK NA TLE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH XX I XXI WIEKU – UJĘCIE PRAWNOPORÓWNAWCZE Magdalena Janssen
  • ROZDZIAŁ 7. ZASADA JAWNOŚCI FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZEJ – KILKA UWAG NA KANWIE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dominika Bielecka
  • ROZDZIAŁ 8. STATUS PRAWNY I ZAKRES OCHRONY ZARODKA NA GRUNCIE USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Klaudia Runge
  • ROZDZIAŁ 9. KANONICZNE ZATWIERDZENIE WSPÓLNOTY MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA PANA JEZUSA NA TERENIE ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ Lesław Krzyżak