Monografia naukowa wieloautorska

Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr hab. Jadwiga Mazur
dr hab. Beata Szluz
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-04-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-03-6 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

CZĘŚĆ I. RODZINA W DOBIE PRZEMIAN

  • ROZDZIAŁ 1. PRZEMIANY W OBSZARZE PRAW KOBIET, POLSKIEJ RODZINY I SPOŁECZEŃSTWA OD X WIEKU DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH Monika Andryszak
  • ROZDZIAŁ 2.RODZINA Z JEDNYM RODZICEM JAKO ALTERNATYWNA FORMA ŻYCIA RODZINNEGO – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA Katarzyna Gawda
  • ROZDZIAŁ 3. WIRTUALNA ZDRADA ZAGROŻENIEM DLA FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Sylwia Kosznik-Biernacka
  • ROZDZIAŁ 4. PRZEMOC W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Wioletta Klimczak
  • ROZDZIAŁ 5. POCZUCIE SAMOTNOŚCI I OSAMOTNIENIA MŁODZIEŻY Z RODZIN EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH – BADANIA WŁASNE Piotr Marcinkowski

CZĘŚĆ II. ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

  • ROZDZIAŁ 6. CYBERBULLYING JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA AGRESJI RÓWIEŚNICZEJ Sylwia Kosznik-Biernacka
  • ROZDZIAŁ 7. DZIECI ULICY – PATOLOGICZNE ZJAWISKO SPOŁECZNE WYWOŁANE ZABURZENIAMI W FUNKCJONOWANIU RODZINY Mariola Szymaniak, Paulina Szymaniak, Sabina Świderska, Michał Świderski
  • ROZDZIAŁ 8. DIAGNOZA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W PROCESIE TWORZENIA SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH Anna Jankowska
  • ROZDZIAŁ 9. PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA A PEDAGOGIKA Piotr Marcinkowski