Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe

Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe

Recenzenci
dr hab. Beata Szluz
dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel

ISBN: 978-83-65690-13-5 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-14-2 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!