Monografia naukowa wieloautorska

Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Beata Szluz
dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-13-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-14-2 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

CZĘŚĆ I. URODA, ATRAKCYJNOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ZDROWIE

 • ROZDZIAŁ. 1. ESTETYKA TWARZY ORAZ POSTĘPOWANIE PREWENCYJNE W BIOLOGICZNYM STARZENIU SKÓRY Eleonora Rynia, Agnieszka Dębska, Agnieszka Zawadzka
 • ROZDZIAŁ 2. ZASTOSOWANIE LASERÓW FRAKCYJNYCH W ZESPOŁACH ATROFII I ROZLUŹNIENIA POCHWY Marek Sikorski
 • ROZDZIAŁ 3. „NIEPEŁNOSPRAWNI” W REALIACH SPOŁECZEŃSTWA SOMATYCZNEGO Agnieszka Szałajewska

CZĘŚĆ II. DEWIACJE, PATOLOGIE, PRZESTĘPSTWA, OGRANICZENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 • ROZDZIAŁ 4. PRZEMOC I AGRESJA W OKRESIE ADOLESCENCJI – EKSPLIKACJA ZAGADNIENIA Eliza Wołoszynek, Magdalena Wójcik, Olga Dąbska, Ewelina Kozłowska
 • ROZDZIAŁ 5. WSPÓŁCZESNA RODZINA W OBLICZU PRZEMOCY DOMOWEJ – KONTEKST DEFINICYJNY Michał Gluzek
 • ROZDZIAŁ 6. PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W GMINIE WROCŁAW Dorota Dyjakon, Wioletta Klimczak, Arkadiusz Klimczak
 • ROZDZIAŁ 7. NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI UCZELNI PUBLICZNYCH W LATACH 2006-2007 W ŚWIETLE PRAC PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ Jacek Stachowicz

CZĘŚĆ III. EKOLOGIA, DEMOGRAFIA, GOSPODARKA LOKALNA, OBYWATELSKOŚĆ, INTEGRACJA

 • ROZDZIAŁ 8. ZASTOSOWANIE GEOPOLIMERÓW DO IMMOBILIZACJI ODPADÓW WTÓRNYCH Michał Adamski
 • ROZDZIAŁ 9. EKONOMICZNA ANALIZA PROBLEMU DZIETNOŚCI W POLSCE  Alicja Sielska
 • ROZDZIAŁ 10. EUROSIEROTY W POLSCE – NEGATYWNY WPŁYW MIGRACJI ZAROBKOWEJ RODZICA NA DZIECKO Sabina Świderska,  Michał Świderski, Mariola Szymaniak, Paulina Szymaniak
 • ROZDZIAŁ 11. PARTYCYPACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W KSZTAŁTOWANIU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WYBRANE PROBLEMY Marcin Nowak
 • ROZDZIAŁ 12. BUDŻET PARTYCYPACYJNY A DOBRE PRAKTYKI W SAMORZĄDZIE GMINNYM NA PRZYKŁADZIE TORUNIA Piotr Pięta