Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości w gminach województwa śląskiego

Agnieszka Pasternak

Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości w gminach województwa śląskiego


Recenzenci
dr hab. Anna Barcik
dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt

ISBN: 978-83-65690-11-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-12-8 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!