Monografia naukowa współautorska
Autorzy: Barbara Buzowska, Renata Paliga, Klaudia Pujer

Zarządzanie personelem w organizacji. Wybrane problemy teorii i praktyki

Recenzent:
dr hab. inż. Wiesław Danielak
25 pkt za publikację
ISBN:  978-83-65690-26-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: luty 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-27-2 (wersja drukowana)
Data wydania: luty 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

ROZDZIAŁ 1. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE EGZEMPLIFIKACJE

 • WPROWADZENIE
 • KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI I JEGO KOMPONENTY
 • POJĘCIE KARIERY ZAWODOWEJ. ZARZĄDZANIE KARIERĄ
 • METODY PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA KARIERĄ PRACOWNIKÓW
 • Zarządzanie talentami
 • Mentoring i coaching
 • NARZĘDZIA DO PLANOWANIA INDYWIDUALNYCH KARIER PRACOWNIKÓW
 • Plany sukcesji
 • Szkolenia pracownicze
 • ROZWÓJ PRACOWNIKÓW – DOBRE PRAKTYKI W LATACH 2013-2015
 • TP Teltech Sp. z o.o. – wzmocnienie kompetencji menedżerów
 • PGNiG Termika SA – podniesienie kwalifikacji obecnych i przyszłych menedżerów
 • Bank BGŻ BNP Paribas SA (BNP Paribas Bank) – transfer wiedzy i doświadczenia
 • pomiędzy pracownikami banku z różnych państw
 • GLS (GLS Logistics System Poland Sp. z o.o.) – identyfikacja i rozwój pracowników
 • o największym potencjale zawodowym
 • Nestle Polska SA – wsparcie rozwoju pracowników i ich kariery
 • Mando Corporation Poland Sp. z o.o. – zatrzymanie pracowników w firmie
 • PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. METODA POMIARU I WYNIKI BADAŃ ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO PRACOWNIKÓW W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • WPROWADZENIE
 • ISTOTA ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO PRACOWNIKÓW
 • ZNACZENIE ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO PRACOWNIKÓW
 • CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAANGAŻOWANIE ORGANIZACYJNE PRACOWNIKÓW
 • WYBRANE METODY POMIARU POZIOMU ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO PRACOWNIKÓW – PRZEGLĄD LITERATURY
 • METODA POMIARU ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SEKTORA PUBLICZNEGO – UJĘCIE WŁASNE
 • CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ
 • WYNIKI BADAŃ
 • WNIOSKI – REKOMENDACJE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH
 • PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻB SANITARNYCH BATALIONÓW CHŁOPSKICH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ – POLSKI ZIELONY KRZYŻ

 • WPROWADZENIE
 • LUDOWY ZWIĄZEK KOBIET
 • Działania Ludowego Związku Kobiet
 • Czasopismo ,,Żywia”
 • POLSKI ZIELONY KRZYŻ
 • Powstanie nazwy Zielony Krzyż i jego znaczenie
 • Powstanie organizacji sanitarnej – Zielony Krzyż
 • Struktura organizacyjna Zielonego Krzyża
 • SZKOLENIA SANITARNE PROWADZONE PRZEZ LUDOWY ZWIĄZEK KOBIET – ZIELONY KRZYŻ
 • Szkolenia LZK – materiały szkoleniowe i apteczki
 • Szkolenia sanitarne Zielonego Krzyża
 • UDZIAŁ SANITARIATU ZIELONEGO KRZYŻA W DZIAŁANIACH BOJOWYCH
 • Walki
 • Szpitale polowe
 • PODSUMOWANIE