Zarządzanie personelem w organizacji. Wybrane problemy teorii i praktyki

Zarządzanie personelem w organizacji. Wybrane problemy teorii i praktyki

Recenzent
dr hab. inż. Wiesław Danielak

ISBN:  978-83-65690-26-5 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-27-2 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!