Publikacja naukowa autorska Autor Justyna Kołodziejczuk

Norma i patologia układu ruchu człowieka na przykładzie obserwacji dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi

Recenzent: dr Hanna Mańkowska-Pliszka
ISBN: 978-83-65374-47-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-46-2 (wersja papierowa)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja papierowa)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

I. UJĘCIE TEORETYCZNE

1.ŚRODOWISKO ZABURZEŃ HIPERKINETYCZNYCH Z TOWARZYSZĄCYM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I RUCHAMI STEREOTYPOWYMI

2. ASPEKT KLINICZNY ZABURZEŃ HIPERKINETYCZNYCH

2.1. Autyzm dziecięcy – F84.0

2.1.1. Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

2.1.2. Wybrane struktury mózgu – ich nieprawidłowości w autyzmie

2.2. Zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia aktywności i uwagi, hiperkinetyczne zaburzenie zachowania

2.2.1. Wyjaśnienie ewolucyjne i biologiczne

II. UJĘCIE PRAKTYCZNE

3. CEL, KONTEKST I OGRANICZENIA BADAŃ WŁASNYCH

4. MATERIAŁ I METODY

5. PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

6. DYSKUSJA

6.1. Zespół Aspergera (ICD-10 F84.5)

6.2. Autyzm dziecięcy (ICD-10: F84.0)

6.3. Zaburzenia hiperkinetyczne (ICD-10: F84.4)

6.4. Wnioski