Monografia naukowa współautorska Autorzy: Tomasz Homoncik, Klaudia Pujer, Iwona Wolańska

Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy

Recenzent:
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka
25 pkt za publikację
ISBN:  978-83-65690-22-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: luty 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-23-4 (wersja drukowana)
Data wydania: luty 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. POAKCESYJNE MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

 • WPROWADZENIE
 • KONTEKST MIGRACJI EKONOMICZNYCH
 • KIERUNKI MIGRACJI ZAROBKOWYCH POLAKÓW
 • SKUTKI MIGRACJI DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY
 • MIGRACJE POAKCESYJNE DO WIELKIEJ BRYTANII
 • Rozmiar i charakter migracji
 • Sektory zatrudnienia
 • System polityki społecznej
 • MIGRACJE POAKCESYJNE DO NIEMIEC
 • Skala i charakter migracji
 • Sektor zatrudnienia  
 • System polityki społecznej

ROZDZIAŁ 2. LOSY POLAKÓW PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ  – INDYWIDUALNY I SPOŁECZNY WYMIAR ORIENTACJI ŻYCIOWYCH MIGRANTÓW

 • WPROWADZENIE
 • PROBLEMATYKA WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ W CELACH
 • ZAROBKOWYCH
 • MIGRACJE ZAGRANICZNE – TEORIA I STAN BADAŃ
 • RODZINNY ASPEKT KONSEKWENCJI WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W CELACH ZAROBKOWYCH
 • SAMOTNOŚĆ MIGRANTA A WSPARCIE RODZINY
 • POLACY W NIEMCZECH. RZECZYWISTOŚĆ MIGRACYJNA.
 • PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3. NIELEGALNA MIGRACJA WYZNAWCÓW ISLAMU DO PAŃSTW EUROPY ZACHODNIEJ

 • WPROWADZENIE
 • EUROPA WOBEC DZISIEJSZEGO PROBLEMU MIGRACJI
 • RÓŻNICE KULTUROWE
 • PRZYCZYNA MIGRACJI WYZNAWCÓW ISLAMU DO EUROPY
 • PODJĘCIE PRACY PRZEZ IMIGRANTÓW Z PAŃSTW MUZUŁMAŃSKICH W EUROPIE ZACHODNIEJ
 • PODSUMOWANIE – SKUTKI NIELEGALNEJ MIGRACJI LUDNOŚCI MUZUŁMAŃSKIEJ