Innowacje w biznesie – nowe modele i nowe praktyki

Innowacje w biznesie – nowe modele i nowe praktyki

Redaktor
dr inż. Piotr Kubiński
Recenzent
dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr.

ISBN: 978-83-65374-31-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-31-8 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!