Monografia naukowa wieloautorska

Innowacje w biznesie – nowe modele i nowe praktyki

Redaktor:
dr inż. Piotr Kubiński
Recenzent
dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr.
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-31-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-31-8 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

CZĘŚĆ I. MODELE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  • INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI A JEJ POTENCJAŁ ZAUFANIA MIĘDZYORGANIZACYJNEGO Agnieszka Bieńkowska, Anna Zabłocka-Kluczka
  • INNOWACJE OTWARTE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Joanna Zimmer
  • INNOWACJE ZORIENTOWANE NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – ZDEFINIOWANIE PROBLEMU Katarzyna Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak
  • INNOWACJE ZORIENTOWANE NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Z PERSPEKTYWY RÓŻNYCH KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA Katarzyna Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak, Joanna Zimmer

CZĘŚĆ II. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI I DOBRE PRAKTYKI KREOWANIA INNOWACJI

  • INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W KONTEKŚCIE PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU Filip Munko, Magdalena Węglarz
  • ROLA UCZELNI I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH W TWORZENIU SPRZYJAJĄCEGO INNOWACJOM EKOSYSTEMU START-UPOWEGO Piotr Kubiński
  • STRATEGIE W FAZIE INICJOWANIA ZWIĄZKÓW Z KLIENTAMI. EFEKTY ZASTOSOWANIA W RELACJACH NAUKA-BIZNES Milleniusz W. Nowak
  • ROLA INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W MODERNIZACJI KORPORACYJNEJ ARCHITEKTURY INTEGRACYJNEJ. WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA ESB I KONCEPCJI DEVOPS Marcin Kandora