Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe

Wiesław Danielak, Dominika Mierzwa, Krzysztof Bartczak

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-65690-33-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-32-6 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!