Monografia naukowa współautorska Autorzy: Wiesław Danielak, Dominika Mierzwa, Krzysztof Bartczak

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe

Recenzenci:
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-33-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-32-6 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

ROZDZIAŁ 1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPROWADZENIE

ROLA, CECHY I KRYTERIA WYODRĘBNIENIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE BARIERY ROZWOJU MŚP

STYMULATORY ROZWOJU I KRYZYSY W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU ŻYCIA MŚP

PODSYSTEMY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Źródła przewag konkurencyjnych

Klasyczne i współczesne podejścia do opracowania strategii

GENERATORY ROZWOJU MŚP

Model biznesu

Innowacje

Zdolności dynamiczne

Tworzenie i dostarczanie wartości interesariuszom

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI

BUDOWANIE KAPITAŁU RELACYJNEGO NA BAZIE RELACJI Z INTERESARIUSZAMI

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU MŚP

BARIERY WSPÓŁDZIAŁANIA

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ MŚP W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Główne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Stosowane instrumenty konkurowania

Czynniki przesądzające o przewadze konkurencyjnej

Czynniki utrudniające działalność innowacyjną

Słabe strony badanych przedsiębiorstw

PODSUMOWANIE

LITERATURA

ROZDZIAŁ 2. ANALIZA ZACHOWAŃ STRATEGICZNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE BRANŻY MLECZARSKIEJ

WPROWADZENIE

OTOCZENIE ORGANIZACJI I ISTOTA ZACHOWAŃ STRATEGICZNYCH

OPCJE STRATEGICZNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

STRATEGIE KONKURENCJI NA RYNKU MLEKA

ZARZĄDZANIE I INTEGRACJA PRZEDSIĘBIORSTW NA POZIOMIE PRZETWÓRSTWA

ANALIZA DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI METODĄ MCKINSEY’A

PROCESY KONCENTRACJI KAPITAŁOWEJ I ORGANIZACYJNEJ – ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI

PODSUMOWANIE

LITERATURA

ROZDZIAŁ 3.INTERNACJONALIZACJA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP POPRZEZ EKSPORT

WPROWADZENIE

ISTOTA INTERNACJONALIZACJI

Definicje internacjonalizacji

Uwarunkowania internacjonalizacji

Formy, modele i strategie internacjonalizacji

ISTOTA EKSPORTU

Pojęcie, typologia i cechy eksportu

Rola eksportu w działalności przedsiębiorstw

DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP

Charakterystyka sektora MŚP

Eksport jako podstawa internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

PODSUMOWANIE

LITERATURA