Nauki społeczne i ekonomiczne wobec problemów współczesności. Wybrane zagadnienia

Nauki społeczne i ekonomiczne wobec problemów współczesności. Wybrane zagadnienia

Recenzenci
dr hab. Jarosław Dobkowski
dr hab. Jadwiga Mazur
dr hab. Mariusz Sokołowicz

ISBN: 978-83-65690-31-9 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-30-2 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!