Monografia naukowa autorska Autor: Piotr Ciach

Polityka energetyczna Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej w polskiej publicystyce lat 2006-2013

Recenzent:
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-43-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-42-4 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

1.POLITYKA ENERGETYCZNA KRAJÓW WSPÓLNOTY NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW W KONTEKŚCIE STRATEGII UNII EUROPEJSKIEJ

1.1. ROLA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WE WZAJEMNYCH STOSUNKACH FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

1.2. ZNACZENIE PAŃSTW TRANZYTOWYCH – SYTUACJA UKRAINY I BIAŁORUSI

1.3. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOSTAW GAZU ZIEMNEGO DO POLSKI A POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ

1.4. POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO WOBEC KWESTII BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO W ZAKRESIE DOSTAW GAZU

2. OBRAZ ROSYJSKO-EUROPEJSKICH RELACJI ENERGETYCZNYCH W POLSKIEJ PUBLICYSTYCE

2.1. WPROWADZENIE I UZASADNIENIE DOBORU PUBLIKACJI

2.2. UKRAIŃSKO-ROSYJSKI KRYZYS GAZOWY I JEGO KONSEKWENCJE DLA POLSKI

2.3. KONDYCJA, ROLA I ZASADY FUNKCJONOWANIA GAZPROMU

2.4. KWESTIA BUDOWY GAZOCIĄGU PÓŁNOCNEGO NA DNIE BAŁTYKU Z POMINIĘCIEM POLSKI

2.5. MOŻLIWOŚCI DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU A OBECNA POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

3. POLSKIE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE– ANALIZA I PERSPEKTYWY W ŚWIETLE DONIESIEŃ MEDIALNYCH Z 2013 ROKU

3.1. MEMORANDUM GAZOWE I JEGO IMPLIKACJE DLA POLSKI

3.2. WYDOBYCIE GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE – PLANY A RZECZYWISTOŚĆ