Polityka energetyczna Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej w polskiej publicystyce lat 2006-2013

Piotr Ciach

Polityka energetyczna Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej w polskiej publicystyce lat 2006-2013

Recenzent
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-65374-43-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-42-4 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień (wersja drukowana)

error: Content is protected !!