Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 1

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Joanna Bajerska
dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel
dr Klaudia Pujer
dr Monika Rucińska
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-29-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-28-8 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

  1. PATERNALIZM UZASADNIONY W MEDYCYNIE WSPÓŁCZESNEJ? Alicja Ewa Wasilewska
  2. SKUTECZNOŚĆ NUTRACEUTYKÓW W PREWENCJI I LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar
  3. ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW PSZCZELICH W LECZENIU DERMATOZ ORAZ USZKODZEŃ SKÓRY Danuta Psota
  4. BARIERA JELITOWA I JEJ STAN JAKO DETERMINANTA ZDROWIA. WYBRANE PRZYCZYNY USZKODZENIA BARIERY JELITOWEJ Sylwia Jopkiewicz
  5. KAMICA MOCZOWA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE Aleksandra Drabik, Fryderyk Menzel
  6. ROZWÓJ OBWODÓW CIAŁA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT WIEJSKICH Z REGIONU PODKARPACIA NA TLE POPULACJI Z POWIATU BIALSKIEGO Marta Nowak
  7. DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH Anna Kleczka
  8. RAK PIERSI MĘŻCZYZN (MBC) – LECZENIE RADYKALNE I PALIATYWNE. OPIS PRZYPADKU I PRZEGLĄD LITERATURY Tatiana Pietrzyńska, Łukasz Pietrzyński
  9. WYKORZYSTANIE LIPIDOWYCH NOŚNIKÓW W TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH Beata Sarecka-Hujar, Aneta Ostróżka-Cieślik