Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 1

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 1

Recenzenci
dr hab. Joanna Bajerska
dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel
dr Monika Rucińska

ISBN: 978-83-65374-29-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-28-8 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!