Problemy nauk prawnych. Tom 1

Problemy nauk prawnych. Tom 1

Recenzenci
dr hab. Wojciech Filipkowski
dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk
dr hab. Aleksander Lotko

ISBN: 978-83-65374-20-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: czerwiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-21-9 (wersja drukowana)
Data wydania: czerwiec 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!