Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 1

Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Wojciech Filipkowski
dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk
dr hab. Aleksander Lotko
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-20-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: czerwiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-21-9 (wersja drukowana)
Data wydania: czerwiec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

  • EWOLUCJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK HANDLOWYCH W POLSCE CZ. I Mateusz Buszkiewicz, Przemysław Mańke
  • EWOLUCJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK HANDLOWYCH W POLSCE CZ. II Mateusz Buszkiewicz, Przemysław Mańke
  • INSTYTUCJA TAJEMNICY BANKOWEJ W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM Anna Hnatów, Tomasz Olejnik
  • PROBLEMATYKA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W ŚWIETLE „KSIĘGI I” KODEKSU CYWILNEGO Marta Gabrysiak, Artur Pięta
  • CULTURAL DEFENCE A RZECZYWISTOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ EUROPY Magdalena Janssen
  • PROBLEM PRZEKROCZENIA GRANIC OBRONY KONIECZNEJ NA PODSTAWIE ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH Damian Łybacki
  • ZAKRESY KRYMINALIZACJI ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W PRAWIE KARNYM POLSKIM I UKRAIŃSKIM Diana Szwejser
  • WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE ZWIĄZANE Z USTAWĄ DEKOMUNIZACYJNĄ Adam Kochanecki
  • EWOLUCJA REGRESU NIETYPOWEGO W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM Beata Walczyna