Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki

Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki

Recenzent
dr hab. Mariusz Zieliński

ISBN:  978-83-65690-20-3 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-21-0 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!