Monografia naukowa współautorska Autorzy: Daria Becker-Pestka, Jolanta Kołodziej, Klaudia Pujer

Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki

Recenzent:
dr hab. Mariusz Zieliński
25 pkt za publikację
ISBN:  978-83-65690-20-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-21-0 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

ROZDZIAŁ 1. (SAMO)ROZWÓJ W ŻYCIU DOROSŁEGO CZŁOWIEKA W SFERZE OSOBISTEJ I ZAWODOWEJ. WYBRANE KONCEPCJE

WPROWADZENIE

ROZWÓJ OSOBISTY Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWOJU ZAWODOWEGO – RAMY POJĘCIOWE

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO

Samorealizacja

Autodeterminacja (motywacja)

MIEJSCE ROZWOJU ZAWODOWEGO W ROZWOJU OSOBISTYM. SUKCES ZAWODOWY W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I ZARZĄDCZYCH.

Zadowolenie z pracy

Relacje interpersonalne

Work-life balance – równowaga praca-życie

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY W PERCEPCJI POLAKÓW

Rozwój osobisty

Rozwój zawodowy

Istotność rozwoju zawodowego i osobistego oraz jego główne bariery

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI USTAWICZNEJ. WYBRANE SPOSOBY ROZWOJU ZAWODOWEGO I ICH TECHNOLOGICZNE ROZWIĄZANIA – E-LEARNING

WPROWADZENIE

POJĘCIE ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO W KONTEKŚCIE EDUKACJI USTAWICZNEJ

MIEJSCE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OGÓLNYM ROZWOJU CZŁOWIEKA. PLANOWANIE ŚCIEŻKI ROZWOJU ZAWODOWEGO

WYBRANE FORMY ROZWOJU ZAWODOWEGO I TECHNOLOGICZNE MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI.

SPECYFIKA ELEARNINGU

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB SKAZANYCH

WPROWADZENIE

PODSTAWY TEORETYCZNE I PRAWNE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB SKAZANYCH

Ustalenia terminologiczne

Podstawy prawne

ODDZIAŁYWANIA W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB SKAZANYCH

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Programy autorskie jako forma aktywizacji zawodowej osadzonych – case study

PODSUMOWANIE