Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej

Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska

ISBN: 978-83-65690-15-9 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-16-6 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!