Monografia naukowa wieloautorska

Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Renata Lisowska
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-15-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: grudzień 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-16-6 (wersja drukowana)
Data wydania: styczeń 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

CZĘŚĆ I. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W SKALI LOKALNEJ, REGIONALNEJ I KRAJOWEJ

  • ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH Danuta Legucka
  • ROZDZIAŁ 2. ALOKACJA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZECIN Marta Bielarz, Kamila Iwaśkiewicz
  • ROZDZIAŁ 3. ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ GMIN POWIATU OLSZTYŃSKIEGO Anna Wichowska
  • ROZDZIAŁ 4. DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI MSP W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Karolina Gębska
  • ROZDZIAŁ 5. WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI W POLSCE W KONTEKŚCIE RELACJI NAUKA-BIZNES Piotr Kubiński, Milleniusz W. Nowak
  • ROZDZIAŁ 6. KSZTAŁTOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEZ SEKTOR NON-PROFIT Dariusz Grzesica

CZĘŚĆ II. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W SKALI EUROPEJSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

  • ROZDZIAŁ 7. SPOSÓB ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA CONVENTION BUREAUS W POLSCE I NA ŚWIECIE – STUDIA PRZYPADKÓW Beata Paliś
  • ROZDZIAŁ 8. INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARKI – DOŚWIADCZENIA POLSKIE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Radosław Mieszała
  • ROZDZIAŁ 9. KONDYCJA GOSPODAREK PERYFERYJNYCH STREFY EURO W KONTEKŚCIE KRYZYSU ZADŁUŻENIA W LATACH 2008-2015 – CZY KRYZYS W REGIONACH PERYFERYJNYCH STREFY EURO MOŻNA UZNAĆ ZA ZAKOŃCZONY? Oleh Ozharovskyi
  • ROZDZIAŁ 10. DECYZJE INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W ŚRODOWISKU NISKICH STÓP PROCENTOWYCH NA ŚWIECIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI AMERYKAŃSKIEJ Maciej Bolisęga