Monografia naukowa współautorska Autorzy: Monika Gwóźdź-Lasoń, Sławomir Miklaszewicz, Klaudia Pujer

Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Kopiński (rozdział 1)
prof. dr hab. Jerzy Różański (rozdział 1)
dr hab. Agata Adamska (rozdział 2)
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (rozdział 3)
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-24-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: kwiecień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-25-8 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. INTEGRACJA EKONOMICZNA I MONETARNA PROCES BUDOWANIA I FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WPROWADZENIE

CELE I OCZEKIWANIA: MOTYWY POLITYCZNE, EKONOMICZNE I INTEGRACYJNE

RYS HISTORYCZNY – ETAPY POWSTAWANIA UEM W RAMACH UE

Integracja walutowa w pierwszych dwudziestu latach istnienia Wspólnot  Europejski System Monetarny jako regionalny obszar równowagi walutowej

Uczestnictwo w obszarze jednowalutowym – problem optymalności

FUNKCJONOWANIE OBSZARU EURO WYNIKAJĄCE Z RAPORTU DELORSA I TRAKTATU Z MAASTRICHT

OGRANICZENIA UCZESTNICTWA WE WSPÓLNYM OBSZARZE WALUTOWYM – KRYTERIA KONWERGENCJI I PSW

PODSUMOWANIE

LITERATURA

ROZDZIAŁ 2. POKRYZYSOWE WYZWANIA STREFY EURO I ICH SKUTKI DLA POLSKI

WPROWADZENIE

SŁABOŚCI ARCHITEKTURY UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH PROPOZYCJI ZMIAN ARCHITEKTURY UGW

Dalsza integracja: zasady, koordynacja i zmniejszenie ryzyka

Instrumenty podziału ryzyka budżetowego

Uwspólnotowienie długów publicznych krajów strefy euro

Budżet centralny strefy euro

Mechanizmy stabilizacji makroekonomicznej

IMPLIKACJE DALSZEJ INTEGRACJI MONETARNE UGW

SKUTKI REFORM RAM POLITYKI BUDŻETOWEJ STREFY EURO DLA POLSKI

PODSUMOWANIE

LITERATURA

ROZDZIAŁ 3. BUDOWNICTWO NA SZKODACH GÓRNICZYCH W OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ

WPROWADZENIE

KNOWHOW W ZAKRESIE OGRANICZENIA NIEKORZYSTNYCH ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH

CHARAKTERYSTYKA I CELE ZAGADNIENIA

ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO I OKREŚLENIE JEGO CHARAKTERU WSPÓŁPRACY Z PRZYSZŁYM BUDYNKIEM LUB BUDOWLĄ I Z NIEKORZYSTNYMI ODDZIAŁYWANIAMI GÓRNICZYMI

UWZGLĘDNIANIE PROGNOZ ODDZIAŁYWAŃ EKSPLOATACYJNYCH KOPALŃ JAKO SIŁ WPŁYWAJĄCYCH NA TEREN BUDOWLANY

METODY WZMACNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO I MODELE OBLICZENIOWE

WARTOŚĆ RYNKOWA TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD BUDOWNICTWO I ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH Z SILNYMI GÓRNICZYMI ODDZIAŁYWANIAMI EKSPLOATACYJNYMI

PODSUMOWANIE

LITERATURA