Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne

Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne

ISBN: 978-83-65690-24-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: kwiecień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-25-8 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!