Monografia naukowa współautorska Autorzy: Wioletta Klimczak, Grzegorz Kubiński, Ewa Sikora-Wiśniewska

Wykluczenie społeczne w Polsce. Wybrane zagadnienia

Recenzent:
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-40-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-41-7 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. MŁODZIEŻ W OBLICZU EKSKLUZJI SPOŁECZNEJ – ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

WPROWADZENIE

POJĘCIE, PRZYCZYNY, OBSZARY I WSKAŹNIKI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ – ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

MŁODZIEŻ WŚRÓD INNYCH KATEGORII NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

WYBRANE OBSZARY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY W POLITYCE SPOŁECZNEJ

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE CHOROBY ALKOHOLOWEJ W RODZINIE

WPROWADZENIE

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A PROBLEM UZALEŻNIENIA W RODZINIE

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

Rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu

Fazy uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm a wykluczenie społeczne

ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA CAŁEJ RODZINY

Charakterystyka systemu rodzinnego z problemem uzależnienia od alkoholu

Dysfunkcjonalność rodziny alkoholowej

Fazy przystosowania się do życia w rodzinie alkoholowej

Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Małe Dzieci Alkoholików (MDA)

MECHANIZM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO CZŁONKÓW RODZINY ALKOHOLOWEJ

POMOC RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Terapia uzależnienia i współuzależnienia

Profilaktyka uzależnień i współuzależnienia

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PERSPEKTYWA SPOŁECZNO-KULTUROWA

WPROWADZENIE. CIAŁO (NIE)IDEALNE

NORMY I GRUPY SPOŁECZNE A PROCESY MARGINALIZACJI

WYKLUCZAJĄCE PIĘTNO ODMIENNOŚCI

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I UPOŚLEDZENIE

PODSUMOWANIE