Wykluczenie społeczne w Polsce. Wybrane zagadnienia

Wioletta Klimczak, Grzegorz Kubiński, Ewa Sikora-Wiśniewska

Wykluczenie społeczne w Polsce. Wybrane zagadnienia

Recenzent
dr hab. Beata Szluz, prof. UR

ISBN: 978-83-65374-40-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-41-7 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!