Monografia naukowa współautorska Autorzy: Wiesław Danielak, Ewa Frankowska, Aneta Kułakowska

Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-21-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-26-4 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ELEMENTY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE  Wiesław Danielak, Ewa Frankowska

1.1. UWAGI WPROWADZAJĄCE (EWA FRANKOWSKA)

1.2. POJĘCIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO I STRATEGII(WIESŁAW DANIELAK, EWA FRANKOWSKA)

1.3. PROCES ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO (WIESŁAW DANIELAK, EWA FRANKOWSKA)

1.4. ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA (WIESŁAW DANIELAK, EWA FRANKOWSKA)

1.5. PODSUMOWANIE (EWA FRANKOWSKA)

ROZDZIAŁ 2. WYBRANE NARZĘDZIA I METODY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wiesław Danielak, Ewa Frankowska

2.1. UWAGI WPROWADZAJĄCE (WIESŁAW DANIELAK)

2.2. ANALIZA SWOT (EWA FRANKOWSKA)

2.3. STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (EWA FRANKOWSKA)

2.4. HOSHIN KANRI (EWA FRANKOWSKA)

2.4.1. Wspólny schemat postępowania w Hoshin Kanri i TQM

2.4.2. Hoshin Kanri a Strategiczna Karta Wyników (BSC)

2.5. PODSUMOWANIE (EWA FRANKOWSKA

ROZDZIAŁ 3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW– W ŚWIETLE BADAŃ Wiesław Danielak

3.1. CELE STRATEGICZNE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

3.2. PODEJMOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE MŚP

3.2.1. Podejmowane na przestrzeni ostatnich trzech lat działania strategiczne

3.2.2. Obecnie realizowane cele ukierunkowane na rozwój

3.2.3. Aktualne działania sprzyjające kształtowaniu relacji z klientami

3.3. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 4. OPERACYJNE I STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI. STABILNA I EFEKTYWNASTRUKTURA FINANSOWA ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ JAKO WARUNEK JEJ ROZWOJU Aneta Kułakowska

4.1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

4.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4.3. POLITYKA I GOSPODARKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

4.4. ZNACZENIE PLANOWANIA FINANSOWEGO W PROCESACH GOSPODARCZYCH ORGANIZACJI

4.5. WPŁYW STRATEGII FINANSOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI

4.6. ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

4.7. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE ORGANIZACJI

4.8. PODSUMOWANIE