Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Wiesław Danielak, Ewa Frankowska, Aneta Kułakowska

Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-65374-21-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-26-4 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!