Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej

 Anna Maria Janiak, Aleksandra Kolemba, Joanna Śmietanka

Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej

Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-65374-54-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-55-4  (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!