Monografia naukowa współautorska Autorzy: Anna Maria Janiak, Aleksandra Kolemba, Joanna Śmietanka

Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej

Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ (rozdział 1)
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ (rozdziały 2 i 3)
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-54-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-55-4  (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

1. RELACJE Z INTERESARIUSZAMI JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

WPROWADZENIE

ISTOTA PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

ŹRÓDŁA I RODZAJE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

GŁÓWNE PRZESŁANKI I ZAŁOŻENIA KONCEPCJI ZASOBOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (RESOURCE-BASED VIEW)

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ZBIÓR ZASOBÓW

RELACJE JAKO SPECYFICZNY ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA

ENUMERACJA I OCENA WAŻNOŚCI POSIADANYCH RELACJI W BUDOWANIU PRZEWAG KONKURENCYJNYCH BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW

PODSUMOWANIE

2. DESIGN THINKING W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

WPROWADZENIE

INNOWACJE

DESIGN THINKING – PRZEGLĄD DEFINICJI

PROCES DESIGN THINKING

DESIGN THINKING W STRATEGII ORGANIZACJI

DESIGN THINKING W PRAKTYCE

BARIERY WPROWADZENIA DESIGN THINKING DO ORGANIZACJI

KORZYŚCI Z WPROWADZENIA DESIGN THINKING DO ORGANIZACJI

PODSUMOWANIE

3. PUBLIC RELATIONS W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

WPROWADZENIE

PUBLIC RELATIONS JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA

TECHNIKI PUBLIC RELATIONS W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRM

TECHNIKI PR-U W KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ

TECHNIKI PR W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

PODSUMOWANIE