Monografia naukowa współautorska Autorzy: Marta Kraszewska, Klaudia Pujer

Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej

Recenzenci
prof. dr hab. Adam Kopiński (rozdział 2)
prof. dr hab. Jerzy Różański (rozdział 2)
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ (rozdział 1)
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-56-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-57-8  (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

1. NOWE KONCEPCJE KSZTAŁTOWANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ŹRÓDŁEM BUDOWANIA ICH PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Wprowadzenie

Konkurencja, konkurencyjność a przewaga konkurencyjna

Klasyczne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw

Nowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw

Źródła kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Zarządzanie wiedzą

Informatyczne systemy zarządzania

Automatyzacja procesów RPA

Podsumowanie

 2. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE AKCESJI POLSKI DO STREFY EURO

Wprowadzenie

Wpływ waluty euro na funkcjonowanie firm w obszarze ich konkurencyjności

Planowanie działań sprzedażowych a internacjonalizacja

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej

Charakterystyka i założenia badania

Metody analizy danych

Ograniczenia i kontekst badań

Charakterystyka próby objętej badaniem

Wpływ wejścia Polski do strefy euro na poziom

konkurencyjności i kondycję finansową przedsiębiorstwa

Planowanie działań sprzedażowych

Planowane zmiany w obszarze internacjonalizacji

Podsumowanie