Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 2

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 2

Recenzenci
dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa
dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy
dr hab. Anita Szwed

ISBN: 978-83-65374-44-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-45-5 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!