Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 2

Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa
dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy
dr hab. Anita Szwed
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-44-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-45-5 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 • ZWIĄZEK POMIĘDZY CHOROBAMI TARCZYCY A WYSTĘPOWANIEM ZESPOŁU NIESPOKOJNYCH NÓG – FAKT CZY MIT? Szymon Suwała, Roman Junik
 • ZNACZENIE BIOPIERWIASTKÓW WE WSPÓŁCZESNEJ PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYCE WYBRANYCH CHORÓB Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar, Anna Banyś
 • DENDRYMERY JAKO NOŚNIKI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH Beata Sarecka-Hujar, Aneta Ostróżka-Cieślik, Radosław Balwierz, Anna Banyś, Ewa Długosz
 • PROCES STARZENIA SIĘ A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH Mateusz Minda, Daria Kukuła
 • SPOSOBY LECZENIA LIZOSOMALNYCH CHORÓB SPICHRZENIOWYCH Anna Banyś, Beata Sarecka-Hujar, Aneta Ostróżka-Cieślik, Ewa Długosz
 • PROBLEM WYSTĘPOWANIA BÓLU O PODŁOŻU NEUROPATYCZNYM – OCENA WIARYGODNOŚCI DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU KWESTIONARIUSZA PDQ Grzegorz Zieliński
 • NIEWYDOLNOŚĆ KORY NADNERCZY – OBJAWY I LECZENIE Aleksandra Drabik
 • STANDARDY ROZWOJOWE DLA CECH CEFALOMETRYCZNYCH CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT WIEJSKICH Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Marta Nowak
 • SYMETRIA I ROZKŁAD ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW STABILOGRAFICZNYCH PRAWEJ I LEWEJ KOŃCZYNY DOLNEJ W POPULACJI DZIECI W WIEKU 7-12 LAT Anna Mazur-Rylska
 • KONIEC ŻYCIA W KONTEKŚCIE DECYZJI TERAPEUTYCZNYCH Alicja Ewa Wasilewska
 • MEDYCYNA WOBEC PROBLEMU NIESIENIA POMOCY W UMIERANIU Alicja Ewa Wasilewska