Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 2

Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-38-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-39-4 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

 • ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA Bartłomiej Suchowierski
 • OCHRONA POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ZNĘCANIA SIĘ – WYBRANE ZAGADNIENIA Piotr Krzyżanowski
 • ROZWÓJ UNORMOWAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY POKRZYWDZONEGO W POLSKIM PROCESIE KARNYM Kamila Kraszewska
 • ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA PENITENCJARNEGO Kinga Bąk
 • INSTYTUCJA RECYDYWY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Kinga Bąk
 • WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI WOBEC RECYDYWISTÓW PENITENCJARNYCH Kinga Bąk
 • REGUŁY NE PEIUS W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Klaudia Runge
 • PRAWNOKARNE ASPEKTY ZJAWISKA SAMOBÓJSTWA Patrycja Mencel
 • PRZESTĘPSTWA „RELIGIJNE” W ŚWIETLE NEUTRALNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ PAŃSTWA Patrycja Olszak
 • OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ W ODNIESIENIU DO AKTUALIZACJI OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Anna Lisowska
 • WYMIAR PROBLEMÓW ZE ZDROWIEM PSYCHICZNYM NA GRUNCIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO – ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE Anna Lisowska
 • WSPÓŁPRACA BIUR DETEKTYWISTYCZNYCH Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ W WALCE Z OSZUSTWAMI I WYŁUDZENIAMI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Joanna Patyk
 • ANALIZA TYPÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE INFORMACJI POUFNEJ NA RYNKU KAPITAŁOWYM Monika Utracka
 • ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO A ZASADA WZGLĘDNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA PRZYKŁADZIE POSTANOWIEŃ UMOWNYCH PRZEWIDUJĄCYCH AMNESTIĘ W STOSUNKU DO ZBRODNI MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Pyka
 • PRAWO DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Joanna Patyk, Magda Duniewska
 • WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ STANOWISKA PRACY PRZESŁANKĄ DO WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA Tomasz Juraszek, Karolina Kostyszak
 • AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ JAKO INSTYTUCJA SŁUŻĄCA PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU I PROMOCJI ZATRUDNIENIA Piotr Sekulski, Dominika Zielińska
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ IN SOLIDUM W DOKTRYNIE POLSKIEGO PRAWA CYWILNEGO Jakub Tekielak
 • UCHWAŁY NON EXISTENS – O ISTNIENIU UCHWAŁ NIEISTNIEJĄCYCH Agnieszka Jędrulok
 • DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO – ZAPOMNIANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INSTYTUCJI WYZNANIOWYCH Łukasz Bernaciński