Problemy nauk prawnych. Tom 2

Problemy nauk prawnych. Tom 2

Recenzenci
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
dr hab. Monika Urbaniak

ISBN: 978-83-65374-38-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-39-4 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!