Problemy nauk prawnych. Tom 3

Problemy nauk prawnych. Tom 3

Recenzenci
dr hab. Tomasz Przesławski
dr hab. Monika Urbaniak

ISBN: 978-83-65374-58-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-59-2 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!