Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 3

Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Tomasz Przesławski
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-58-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-59-2 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • MEDIACJA JAKO INSTRUMENT ŁAGODZENIA SPORÓW NA TLE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LEKARZA Alicja Ewa Wasilewska
  • USTRÓJ FEDERALNY RFN, ROSJI I USA – ANALIZA ROZWIĄZAŃ KONSTYTUCYJNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I POLITYCZNYCH Joanna Wieczorek-Orlikowska
  • PROBLEMATYKA TŁUMACZEŃ PRAWNICZYCH NA PRZYKŁADZIE POLSKICH I NIEMIECKICH WYROKÓW ROZWODOWYCH Agnieszka Pietrzak
  • INTERPRETACJA PRZESŁANEK POWODUJĄCYCH WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ŚWIETLE ORZECZNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Katarzyna Sulkowska-Piłat
  • PRZESTĘPSTWO NADUŻYCIA ZAUFANIA – ZARYS PROBLEMATYKI Adrianna Tymienicka-Cichoń
  • PRZESTĘPSTWO NISZCZENIA ZABYTKÓW NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Oscar Szczęsny
  • GROŻĄCA SUROWOŚĆ KARY JAKO SAMODZIELNA PODSTAWA STOSOWANIA PRZEZ SĄDY ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO W POSTACI TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Klaudia Runge
  • FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO Piotr Sekulski, Dominika Zielińska