Unia Europejska. Geneza. Funkcjonowanie. Wyzwania

Dominika Byrska, Krzysztof Gawkowski, Dominika Liszkowska

Unia Europejska. Geneza. Funkcjonowanie. Wyzwania

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-65374-52-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-53-0 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!