Monografia naukowa współautorska Autorzy: Dominika Byrska, Krzysztof Gawkowski, Dominika Liszkowska

Unia Europejska. Geneza. Funkcjonowanie. Wyzwania

Recenzent:
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-52-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-53-0 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

1. INTEGRACJA EUROPEJSKA – OD TRAKTATÓW RZYMSKICH DO UNII EUROPEJSKIEJ

GENEZA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Pojęcie integracji

Integracja regionalna jako nowa forma współpracy po II wojnie światowej

Integracja europejska jako przykład integracji regionalnej

OD TRAKTATU PARYSKIEGO DO JAE

Plan Schumana

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

Plany utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Powstanie EWG i EUROATOMU

Instytucje Wspólnot po podpisaniu Traktatów Rzymskich

Pierwsza rewizja Traktatów założycielskich – Jednolity Akt Europejski

POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ – OD TRAKTATU Z MAASTRICHT DO LIZBONY

Traktat z Maastricht

Traktat Amsterdamski

Traktat z Nicei

Próba wzmocnienia integracji – projekt Konstytucji dla Europy

Wejście w życie Traktatu z Lizbony

ETAPY ROZSZERZENIA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH/UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KANDYDACI DO

CZŁONKOSTWA

PROGRES CZY REGRES INTEGRACJI?

PODSUMOWANIE

2. ZASADY FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO W OBLICZU GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

WPROWADZENIE

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

JEDNOLITY MECHANIZM NADZORCZY

NIEZALEŻNOŚĆ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO NA PODMIOTY GOSPODARCZE

KSZTAŁTOWANIE PODAŻY PIENIĄDZA PRZEZ EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

ODDZIAŁYWANIE NA POZIOM STÓP PROCENTOWYCH

KONWENCJONALNE CELE POLITYKI EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO W PERSPEKTYWIE

PRZEDKRYZYSOWEJ

NIEKONWENCJONALNE CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ W OBLICZU KRYZYSU

PODSUMOWANIE

3.CYBERBEZPIECZEŃSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ

WPROWADZENIE

CYBERBEZPIECZEŃSTWO – RAMY POJĘCIOWE I TYPOLOGIA ZAGROŻEŃ

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W STRUKTURACH UE

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – PRZYKŁADY

CYBERBEZPIECZEŃSTWO POLSKI NA TLE STRUKTUR UNIJNYCH

EUROPEJSKIE WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA