Nabór artykułów

Do dnia 4 marca 2019 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 8)”.

Planowany termin wydania: marzec/kwiecień 2019 r.

Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej.

Recenzja

Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego. Wyniki recenzji udostępniamy średnio po 10 dniach od złożenia tekstu.

Objętość tekstu i opłaty

Artykuł należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa. Przyjmujemy teksty o objętości co najmniej 20 tys. znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego). Opłata za publikację tekstu o objętości 20-25 tys. znaków ze spacjami wynosi 295 zł.. Opłata za wydanie tekstu obszerniejszego obliczana jest przy wykorzystaniu proporcji. Płatność za publikację po recenzjach (jeżeli są pozytywne). W sytuacji recenzji negatywnej, Autor nie ponosi opłaty.

Istnieje możliwość opublikowania tekstu współautorskiego. Współautorstwo nie wpływa na wysokość opłaty podstawowej.

Autor otrzymuje monografię w formie papierowej oraz elektronicznej. Więcej informacji na stronie naboru do tytułu.

CZYTAJ DALEJ