Nabór artykułów

Do dnia 26 lutego 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu “Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce”.

Publikacja zostanie wydana w marcu/kwietniu 2018 r.

Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów.

Recenzja

Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego. Wyniki recenzji udostępniamy średnio po 10 dniach od złożenia tekstu.

Objętość tekstu i opłaty

Artykuł należy sformatować zgodnie ze standardem Wydawnictwa. Przyjmujemy teksty o objętości co najmniej 80 tys. znaków ze spacjami (2 arkusze wydawnicze). Opłata za publikację tekstu o objętości 2 arkuszy wydawniczych wynosi 960 zł (+23% VAT). Opłata za wydanie tekstu obszerniejszego obliczana jest przy wykorzystaniu proporcji. Płatność za publikację po recenzjach (jeżeli są pozytywne). W sytuacji recenzji negatywnej, Autor nie ponosi opłaty.

Autor otrzymuje monografię w formie papierowej oraz elektronicznej. Więcej informacji na stronie naboru do tytułu.

CZYTAJ DALEJ