Monografie naukowe wieloautorskie

Najczęściej  studenci i doktoranci artykuły naukowe publikują w czasopismach naukowych (wydawnictwa ciągłe) lub publikacjach naukowych typu wydawnictwo zwarte. W czasopismach naukowych z reguły można opublikować tekst o objętości ok. 0,5 arkusza wydawniczego. Decydując się na opublikowanie tekstu w ramach wydawnictwa zwartego (np. monografii naukowej), Autor lub Zespół Autorski mają możliwość zaprezentowania treści obszerniejszych. Udział w monografiach naukowych, które przygotowano zgodnie z kryteriami stawianymi monografiom naukowym, jest punktowany. Oznacza to, że jednostka naukowa, którą reprezentuje Autor, uzyskuje 5 punktów (maksymalnie 15 w przypadku opublikowania trzech artykułów). Sam Autor w swoim dorobku naukowo-badawczym uwzględnia publikację artykułu w monografii naukowej (i z reguły taki udział – w zależności od celu – punktowany jest identycznie). Z kolei publikacja tekstu w punktowanym czasopiśmie naukowym (krajowym lub zagranicznym) pozwala na uzyskanie zróżnicowanej liczby punktów. Z punktacją czasopism można zapoznać się w ogólnodostępnym wykazie czasopism punktowanych publikowanym cyklicznie przez MNiSW (plik PDF w formie załącznika do komunikatów), tzw. „lista A,B,C”.

Korzyści z publikacji artykułu w monografii naukowej

Do najważniejszych zalet publikacji artykułu w monografii naukowej wieloautorskiej wydanej przez Exante zaliczyć trzeba:

 • różnicowanie dorobku naukowo-badawczego,
 • punkty za publikację,
 • trening warsztatu pisarskiego,
 • uzyskanie rzetelnej i obiektywnej recenzji naukowej,
 • relatywnie krótki czas publikacji po pozytywnej recenzji,
 • niska opłata za publikację tekstu (uwzględniająca recenzję, korektę, egzemplarz papierowy),
 • brak opłat dodatkowych czy kumulacji opłat (np. I. za przyjęcie tekstu i II. za wydanie właściwe),
 • współpracę z doświadczonymi redaktorami, na co dzień związanymi ze środowiskiem akademickim;
 • zaświadczenie o przyjęciu tekstu do druku,
 • popularyzację i promocję artykułu w Internecie,
 • widoczność tekstu i danych Autora w bazach i katalogach bibliotek (wewnętrznych i ogólnodostępnych) czy repozytoriach cyfrowych.

Nabór artykułów do monografii naukowych

Wydawnictwo Naukowe Exante prowadzi nabór artykułów do monografii naukowych wieloautorskich. Lista tytułów, do których trwa aktualnie nabór, znajduje się w Planie Wydawniczym. Przyjmujemy teksty z różnych obszarów i dyscyplin nauki. Każdy z tekstów, po pozytywnym zaopiniowaniu (uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej)  publikowany jest jako rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej (praca zbiorowa, wieloośrodkowa). Istnieje możliwość publikacji artykułów w języku angielskim.