„Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” – seria wydawnicza

W roku 2018 kontynuujemy nabór tekstów do monografii naukowych wieloautorskich z zakresu zdrowia i medycyny. „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” to seria wydawnicza. Tekst złożone w Wydawnictwie, po pozytywnej recenzji, będą publikowane w kolejnych tomach. Poszczególne tomy składają się na udostępnianą Czytelnikom serię wydawniczą. Każdy tom stanowi całość niezależną od tomów pozostałych. Nadano mu unikalny numer ISBN (indywidualny dla wersji wydrukowanej i elektronicznej publikacji).

Pierwszy nabór w Nowym Roku do kolejnego (już 4 tomu) zamykamy w połowie stycznia 2018 r. W roku 2018 r. planujemy wydanie w sumie 3 lub 4 kolejnych tomów monografii „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu”.  Każdy z tomów wyczerpuje cechy monografii naukowej wskazane w aktualnej definicji monografii naukowej. Nie ma konieczności publikowania artykułów w każdym kolejnym tomie, ponieważ stanowią one niezależne części wyodrębnione w ramach serii wydawniczej.

Kto publikuje w „Problemach nauk medycznych i nauk o zdrowiu”?

Każde wydanie zwarte ma charakter wieloośrodkowy. W monografiach treści prezentują studenci, doktoranci i pracownicy naukowi reprezentujący różne krajowe i zagraniczne jednostki naukowe.

Artykuły zakwalifikowane do druku porządkowane są tematycznie, tak aby zapewnić maksymalną spójność merytoryczną tomu. Autor bierze udział w monografii naukowej publikując rozdział w pracy zbiorowej (wieloośrodkowej, międzyuczelnianej).

Publikacja w monografii okazała się dla wielu Autorów skuteczna  przy wszczęciu przewodu doktorskiego czy potwierdzeniu (wykazaniu) aktywności naukowej. Opublikowane artykułu ułatwiły  też kilku osobom zajęcie czołowych miejsc na stypendialnych listach rankingowych (z uwagi na przyznane za publikację punkty).

Kto opiniuje artykuły do „Problemów nauk medycznych i nauk o zdrowiu”?

Każdy ze zgłoszonych do „Problemów nauk medycznych i nauk o zdrowiu” tekstów podlega obiektywnej recenzji naukowej. Recenzję główną przygotowują osoby w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Liczba recenzentów tomu uwarunkowana jest zakresem tematycznym nadesłanych artykułów. Jeżeli tom ma charakter wielowątkowy, interdyscyplinarny do opiniowania nadesłanych tekstów powołuje się kilka kompetentnych osób.