„Problemy nauk prawnych” – seria wydawnicza

W 2018 r. kontynuujemy nabór tekstów do monografii naukowych z zakresu nauk prawnych. Teksty zakwalifikowane do druku (po pozytywnej recenzji) będą publikowane w kolejnych tomach „Problemów nauk prawnych”. Jest to seria wydawnicza udostępniana Czytelnikom część po części. Każdy z tomów posiada odrębny numer ISBN (dla wersji elektronicznej i papierowej). Tomy mają charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy. Część z nich eksponuje teksty z danej gałęzi prawa (np. prawo karne, cywilne, konstytucyjne), choć nie jest to regułą. Teksty zakwalifikowane do druku porządkowane są tematycznie, tak aby zapewnić maksymalną spójność merytoryczną tomu.

Pierwszy nabór w Nowym Roku do kolejnego (już 5 tomu) zamykamy pod koniec stycznia 2018 r. W roku 2018 r. planujemy wydanie w sumie 4 lub 5 kolejnych tomów monografii „Problemy nauk prawnych”. Każdy z tomów spełnia cechy monografii naukowej wskazane w obowiązującej definicji monografii naukowej. Oznacza to, że nie ma konieczności publikowania artykułów w każdym kolejnym tomie, ponieważ stanowią one osobne i niezależne części wyodrębnione w ramach serii wydawniczej.

Kto publikuje w „Problemach nauk prawnych”?

Do tej pory w „Problemach nauk prawnych” publikowali studenci, doktoranci i pracownicy naukowi – teoretycy i praktycy. Publikacje były szczególnie użyteczne przy wszczęciu przewodu doktorskiego czy potwierdzeniu (wykazaniu) aktywności naukowej. Pozwoliły również na wyprzedzenie innych kandydatów na stypendialnych listach rankingowych (z uwagi na przyznane za publikację punkty).

Kto opiniuje artykuły do „Problemów nauk prawnych”?

Każdy ze zgłoszonych do „Problemów nauk prawnych” tekstów podlega obiektywnej recenzji naukowej. Recenzję główną przygotowują osoby w stopniu co najmniej doktora habilitowanego.