Nabór tekstów do publikacji naukowych 2018 r.

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, Wydawnictwo Naukowe Exante zaprasza do udziału w punktowanych i recenzowanych monografiach naukowych autorskich, współautorskich i wieloautorskich spełniających cechy obowiązującej definicji monografii naukowej. Nabór artykułów do publikacji naukowych prowadzimy w ramach naboru ciągłego (tytuły i planowane terminy ich wydania zestawiono w „Planach Wydawniczych” dostępnych na poszczególnych podstronach serwisu) oraz poza naborem ciągłym (Autor lub Zespołu Autorskie zgłaszają  propozycję tytułu do wydania).

Artykuły zakwalifikowane do druku ukazują się w publikacjach zwartych (książkach). Aktualnie za opublikowanie artykułu w recenzowanej monografii naukowej wieloautorskiej przysługuje 5 punktów. W ramach jednego tytułu (wydania) może opublikować maksymalnie 3 teksty w formie rozdziałów. Każdy z nich musi mieć objętość 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami). Pozwala to na uzyskanie 15 punktów w dorobku naukowym. Publikacja wieloautorska składa się z kilkunastu rozdziałów, które powstały na podstawie tekstów nadesłanych przez Autorów i pozytywnie zaopiniowanych przez Recenzentów. Posiada redaktora naukowego, w istocie jest to praca zbiorowa (wieloośrodkowa, międzyuczelniana).

Nabór tekstów – obszary i dziedziny nauki

Przyjmujemy teksty z następujących obszarów i dziedzin nauki:

  • Nauki medyczne,
  • Nauki o zdrowiu,
  • Nauki o kulturze fizycznej,
  • Nauki prawne,
  • Nauki humanistyczne,
  • Nauki społeczne,
  • Nauki ekonomiczne,
  • Nauki techniczne (nabór okazjonalny).

Tytuły, do których trwa aktualnie nabór, wyszczególniono w Planach Wydawniczych.

Każda z monografii naukowych wydawana jest w formie książki (druk) oraz elektronicznej (widok strony pojedynczej i dwóch stron). Każdy z Autorów otrzymuje obie wersje publikacji. Istnieje możliwość zamówienia większej liczby egzemplarzy papierowych. Jako pierwsza do Autorów trafia wersja elektroniczna. Z reguły w kolejnym tygodniu Wydawnictwo przekazuje Autorom wersję wydrukowaną.

Wszystkie artykuły uwzględnione w wydawanych przez nas monografiach naukowych przechodzą proces recenzji naukowej. Nazwiska Recenzentów opiniujących dane wydanie w każdym przypadku uwzględniono na stronie redakcyjnej tomu.

Pozostałe szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na podstronach naborów do monografii naukowych.