Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 3

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 3

Recenzenci
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. AWF w Krakowie
dr hab. Anita Szwed

ISBN: 978-83-65374-51-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-50-9 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!