Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 3

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. AWF w Krakowie
dr hab. Anita Szwed
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-51-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-50-9 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 1. PROBLEMATYKA ZABURZEŃ SNU W KONTEKŚCIE CHORÓB TARCZYCY Szymon Suwała, Roman Junik
 2. HIRSUTYZM W ZESPOLE POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW. SPOSOBY LECZENIA ORAZ KOSMETOLOGICZNE MOŻLIWOŚCI TERAPII Katarzyna Domagała
 3. BADANIA PRENATALNE JAKO PODSTAWOWY ELEMENT PROFILAKTYKI WAD ROZWOJOWYCH I INNYCH CHORÓB GENETYCZNYCH Z PERSPEKTYWY BIOETYKI Sylwia Jopkiewicz
 4. ZAPOBIEGANIE I LECZENIE SKUTKÓW POOPERACYJNYCH NUDNOŚCI I WYMIOTÓW (PONV) U DOROSŁYCH Łukasz Czapiewski, Grzegorz Ulenberg, Anna Grabowska-Gaweł, Paulina Smyk
 5. ANALIZA NAJCZĘSTSZYCH URAZÓW KOŃCZYN GÓRNYCH WE WSPINACZCE SPORTOWEJ I SKAŁKOWEJ Grzegorz Zieliński
 6. CHARAKTERYSTYKA NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW ORTOPEDYCZNYCH BIEGACZY DŁUGODYSTANSOWYCH Grzegorz Zieliński
 7. ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE ZABURZEŃ JĘZYKOWYCH W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH Sylwia Jopkiewicz
 8. ASPEKTY TERAPEUTYCZNE ZABURZEŃ JĘZYKOWYCH W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH Sylwia Jopkiewicz
 9. ZMIENNOŚĆ CAŁKOWITEJ DROGI RZUTU ŚRODKA NACISKU STÓP POMIĘDZY PRAWĄ I LEWĄ KOŃCZYNĄ DOLNĄ W GRUPIE DZIEWCZYNEK I CHLOPCÓW W WIEKU 7-12 LAT W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH Anna Mazur-Rylska
 10. ZMIENNOŚĆ SYMETRII ŚREDNIEGO WYCHYLENIA I ŚREDNIEJ PRĘDKOŚĆI WYCHYLENIA ŚRODKA NACISKU STÓP COP PRAWEJ I LEWEJ KOŃCZYNY DOLNEJ W GRUPIE DZIEWCZYNEK I CHŁOPCÓW W WIEKU 7-12 LAT W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH Anna Mazur-Rylska
 11. SPOŁECZNE KOMPONENTY ZDROWIA PUBLICZNEGO NA TLE UWARUNKOWAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ Alicja Ewa Wasilewska
 12. WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Iryna Drozd
 13. NARAŻENIE NA STRES PRZEWLEKŁY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA Sylwia Uniejewska
 14. NASTOLETNIE MATKI WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Iryna Drozd
 15. PROSTYTUCJA NIELETNICH JAKO ZAGROŻENIE ROZWOJOWE I SPOŁECZNE  Dorota Wawrzkowicz
 16. PRZEMOC DOMOWA JAKO ZAGROŻENIE ROZWOJOWE I SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Dorota Wawrzkowicz
 17. TECHNOLOGIA CYFROWA JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻEŃ DLA POZNAWCZEGO, EMOCJONALNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY – PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ Maryna Kołeczek, Michał Wereszczyński