Nabór artykułów

Do dnia 16 kwietnia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy więziennictwa w Polsce i na świecie. Doświadczenia. Wyzwania. Dobre praktyki penitencjarne”.

Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów.

Recenzja

Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego. Wyniki recenzji udostępniamy średnio po 10 dniach od złożenia tekstu.

Objętość tekstu i opłaty

Artykuł należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa. Przyjmujemy teksty o objętości co najmniej 20 tys. znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego). Opłata za publikację tekstu o objętości 20-25 tys. znaków ze spacjami wynosi 240 zł (+23% VAT). Opłata za wydanie tekstu obszerniejszego obliczana jest przy wykorzystaniu proporcji. Płatność za publikację po recenzjach (jeżeli są pozytywne). W sytuacji recenzji negatywnej, Autor nie ponosi opłaty.

Istnieje możliwość opublikowania tekstu współautorskiego. Współautorstwo nie wpływa na wysokość opłaty podstawowej.

Autor otrzymuje monografię w formie papierowej oraz elektronicznej. Więcej informacji na stronie naboru do tytułu.

CZYTAJ DALEJ