Problemy nauk prawnych. Tom 4

Problemy nauk prawnych. Tom 4

Recenzent
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

ISBN: 978-83-65374-63-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-62-2 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!