Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 4

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-63-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-62-2 (wersja drukowana)
Data wydania: grudzień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • FUNKCJONOWANIE KLUBÓW PARLAMENTARNYCH W POLSKIM PARLAMENCIE – NAJWAŻNIEJSZE POSTULATY DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA 25 LAT PO UCHWALENIU REGULAMINU SEJMU Bartłomiej Ślemp
  • WYKORZYSTYWANIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIENIA DO ODLICZENIA DAROWIZN NA CELE KULTU RELIGIJNEGO W LATACH 2009-2016 Łukasz Bernaciński
  • WIELOWYMIAROWOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMOWY PRZETARGOWE Kamila Kraszewska
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI W MYŚL ART. 35 UST. 1A USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE ZWIERZĄT Klaudia Runge
  • PODEJŚCIE HISTORYCZNE W PRAWOZNAWSTWIE NA PRZYKŁADZIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ PODZIAŁU TERYTORIALNO-ADMINISTRACYJNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO DO UPADKU I RZECZPOSPOLITEJ Diana Szwejser
  • HISTORYCZNY ZARYS STOSUNKÓW TURCJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Dominika Liszkowska
  • GENEZA MIĘDZYNARODOWEGO SĄDOWNICTWA KARNEGO Magda Olesiuk-Okomska