Publikacja naukowa autorska: Ewelina Markowska

Znaczenie podatków i opłat lokalnych w budżetach gmin i miast na prawach powiatu

Autor
mgr Ewelina Markowska
Recenzent
dr hab. Wojciech Sońta

ISBN: 978-83-65374-65-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: styczeń 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-64-6 (wersja drukowana)
Data wydania: styczeń 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

1. WYBRANE TEORETYCZNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU

2. PODATKI LOKALNE W STRUKTURZE DOCHODÓW GMIN W LATACH 2003-2016

2.1. PODATKI LOKALNE W STRUKTURZE DOCHODÓW GMIN BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU

2.2. PODATKI LOKALNE W STRUKTURZE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU

2.3. PODATKI LOKALNE W STRUKTURZE DOCHODÓW GMIN WRAZ Z MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

3. OPŁATY LOKALNE W DOCHODACH BUDŻETOWYCH GMIN W LATACH 2003-2016

3.1. OPŁATY LOKALNE W STRUKTURZE DOCHODÓW GMIN BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU

3.2. OPŁATY LOKALNE W STRUKTURZE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU

4. ZNACZENIE DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN W FINANSOWANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH

4.1. ZNACZENIE DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU

4.2. ZNACZENIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIAST NA PRAWACH POWIATU

5. WPŁYW KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ NA DOCHODY PODATKOWE GMIN WRAZ Z MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

6. EWOLUCJA KONSTRUKCJI UDZIAŁU GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

6.1. UDZIAŁ GMIN BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU WE WPŁYWACH Z PIT

6.2. UDZIAŁ MIAST NA PRAWACH POWIATU WE WPŁYWACH Z PIT

6.3. UDZIAŁ GMIN BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU WE WPŁYWACH Z CIT

6.4. UDZIAŁ MIAST NA PRAWACH POWIATU WE WPŁYWACH Z CIT