W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego

„RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
– SZANSE, ZAGROŻENIA, WSPARCIE”.

Organizatorzy wydarzenia: Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UWr „PO MOC”.

Miejsce konferencji: Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław

Data: 11 kwietnia 2018 r.

Dyskusje nad rodzinną pieczą zastępczą będą prowadzone podczas proponowanych sesji tematycznych:

Sesje tematyczne wydarzenia:

 • Rodzina zastępcza w perspektywie XXI wieku
 • Polityka społeczna wobec rodzicielstwa zastępczego
 • Prawne i instytucjonalne perspektywy działań na rzecz dziecka, rodziny zastępczej oraz rodziny biologicznej
 • Praca socjalna z rodziną zastępczą i pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej
 • Rodzina zastępcza w przestrzeni zdrowia i choroby
 • Profilaktyka społeczna- interdyscyplinarne działanie oraz wsparcie rodziny zastępczej i umieszczonego w niej dziecka

Skład Komitetu Naukowego konferencji:

 • dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
 • dr hab. Hubert Kaszyński – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
 • dr hab. Dorota Moroń – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii
 • dr hab. Jadwiga Mazur prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Skład komitetu organizacyjnego:

 • dr Marzena Kordaczuk-Wąs – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
 • dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska– Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
 • mgr inż. Małgorzata Sawicka – Prezes Fundacji „Przystanek Rodzina”
 • Studenci z Akademickiego Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UWr
  „PO MOC”: Amelia Bajorek, Martyna Płowuszyńska, Natalia Stefanowicz, Kornelia Przemyk, Paulina Gawron, Agnieszka Piskorowska
 • Wolontariusze Fundacji “Przystanek Rodzina”

PUBLIKACJA

Druk artykułu w monografii naukowej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Zgłaszanie udziału w konferencji dla niebędących przedstawicielami nauki (rodziny zastępcze, przedstawiciele sądów i inne osoby zainteresowane tematem konferencji):

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny online do dnia 19 marca 2018 r.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-GlULPxhO1XcCqAnka0B3enQJ7dXz-HGMEz7gu9ZIU92jQ/viewform?c=0&w=1

 

Zgłaszanie udziału w konferencji dla przedstawicieli nauki:

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz, dostępny w załączniku. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl do 19 marca 2018 r.

Więcej szczegółów w załączonym plakacie.: https://drive.google.com/file/d/1_UcwQ4o7NIDDP4F205k2aUjJB44wiz8q/view?usp=sharing

Serdecznie zapraszam

dr Klaudia Pujer