Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 2

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-69-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-68-4 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII

 • CZY KARA MOŻE BYĆ UŻYTECZNYM, WYSTARCZAJĄCYM I WŁAŚCIWYM ŚRODKIEM NAUCZANIA MORALNEGO POSTĘPOWANIA? Marcin Jurzysta
 • ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI – PRZEGLĄD BADAŃ Maryna Kołeczek, Michał Wereszczyński
 • UWAŻNOŚĆ I WSPÓŁCZUCIE JAKO TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W RODZINACH Klaudia Smolorz, Aleksandra Olszówka
 • ETAP RÓŻNICOWANIA SIĘ WSPÓŁMAŁŻONKÓW JAKO WYRAZ DOJRZAŁEJ RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ Aleksandra Olszówka, Klaudia Smolorz
 • RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE MŁODZIEŻY JEDNYM Z WIODĄCYCH PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH Magdalena Wójcik
 • UZALEŻNIENIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZAGROŻENIA SPOŁECZNE Dorota Wawrzkowicz
 • SMARTFONIZACJA SPOŁECZEŃSTWA ORAZ FONOHOLIZM MIĘDZY UZALEŻNIENIEM A NORMĄ Anna Pindych, Eryka Probierz
 • PRAKTYKA FUNKCJONOWANIA OBOWIĄZKU WYBORCZEGO Piotr Pięta

CZĘŚĆ II. WYBRANE PROBLEMY PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII

 •  PROCES EUROPEIZACJI TURCJI A CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ Dominika Liszkowska
 • ZNACZENIE ZAUFANIA W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH Katarzyna Mierzejewska
 • REALIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA PORTU W HAMBURGU Katarzyna Wicińska
 • INNOWACJE JAKO CZYNNIK BUDOWANIA WARTOŚCI ORGANIZACJI Katarzyna Stolarczyk
 • MOBILE CHANNEL AS A CHALLENGE FOR COMMERCIAL BANKS Karolina Derwisz