Problemy nauk prawnych. Tom 5

Problemy nauk prawnych. Tom 5

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak

ISBN: 978-83-65374-73-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-72-1 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!