Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 4

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Anita Szwed
dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. AWF w Krakowie
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-71-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-70-7 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • MEDYKALIZACJA A ZMIANY W SPOŁECZNYM POSTRZEGANIU SEKSUALNOŚCI W OPARCIU O WYBRANE PRZYKŁADY Eryka Probierz, Anna Pindych
  • ZASTOSOWANIE PESSARÓW POCHWOWYCH W OBNIŻENIU I WYPADANIU NARZĄDU RODNEGO Monika Stajniak
  • ZDROWIE PSYCHICZNE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I UKRAINY Iryna Drozd
  • ROLA WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH W PROFILAKTYCE CHORÓB I UTRZYMANIU ZDROWIA Sylwia Jopkiewicz
  • WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW WZROSTU NA PROCES MIOGENEZY Joanna Bujak, Patrycja Kopytko, Małgorzata Lubecka, Katarzyna Piotrowska, Maciej Tarnowski
  • ROLA CZYNNIKA MARTWICY NOWOTWORU Α (TNFΑ) W PATOGENEZIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW Małgorzata Lubecka, Joanna Bujak, Patrycja Kopytko, Marta Tkacz, Maciej Tarnowski
  • WPŁYW KONTROLI WZROKOWEJ I JEJ BRAKU NA ZMIENNOŚĆ ŚREDNIEGO WYCHYLENIA I ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI WYCHWIAŃ ŚRODKA NACISKU STÓP POMIĘDZY PRAWĄ I LEWĄ KOŃCZYNĄ DOLNĄ U DZIECI W WIEKU 7-12 LAT Anna Mazur-Rylska
  • WPŁYW KONTROLI WZROKOWEJ I JEJ BRAKU NA ZMIENNOŚĆ DŁUGOŚCI STATOKINEZJOGRAMU POMIĘDZY PRAWĄ I LEWĄ KOŃCZYNĄ DOLNĄ U DZIECI W WIEKU 7-12 LAT Anna Mazur-Rylska