Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 4

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 4

Recenzenci
dr hab. Anita Szwed
dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. AWF w Krakowie

ISBN: 978-83-65374-71-4 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-70-7 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!